EFOP-3.1.9-17-2017-00007

Székhely: 7629 Pécs, Komjáth A .u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail:  info@gandhikft.hu

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: info@gandhikft.hu

EFOP-3.1.9-17-2017-00007

A kedvezményezett neve: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Második esély programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által

A szerződött támogatás összege: 40.000.000.Ft

A támogatás mértéke (%): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt célja:

A programba bevont középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli 32 fiatal visszatérjen a középfokú tanulmányaik folytatásához, érettségi bizonyítványt, szakmát szerezzenek, ezzel támogatva iskolarendszerben maradásukat. Ennek a megközelítésnek a része az is, hogy visszaadjuk az önbizalmukat, és – ösztönözve őket a sikeres beilleszkedéshez szükséges attitűd kialakítására – segítjük őket a megfelelő készségek elsajátításában.

 

A programban részt vevő fiatalok egyéni fejlődésének, tanulási útjának nyomon követése;

• Az intézmény működésével és az egyéni igényekkel összehangolt oktatáshoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;

• Személyközpontú, differenciált, korszerű tanulásszervezés, pedagógiai gyakorlatok támogatása;

• Életpálya tervezés, a társadalomba történő sikeres beilleszkedés támogatása, munkaerő-piaci esélyek növelése, pályaorientáció, tanulási motivációk erősítése;

• Egyéni fejlesztésért felelős munkacsoport kialakítása;

• A lemorzsolódott fiatalok visszaemelése a közoktatásba, és így a kimaradás csökkentése;

• Új tanítási módszertan kialakítása;

• A tanulók társadalmi helyzetéből fakadó hátrányok mérséklése;

• Befogadó intézményi légkör kialakítása, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazásának támogatása;

• Esélyteremtő pedagógiai programok kialakítása;

• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok idegennyelv tudásának fejlesztése;

• A szülőkkel történő partneri együttműködés kialakítása, gyermekeik számára adódó lehetőségekkel való megismertetése és támogatásuk elnyerése;

• A munkaerőpiac által támasztotta szükséges ismeretek megszerzése, az arra reagáló tudás és képzettség megszerzése;

• Belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése;

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. július 31.

 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.9-17-2017-00007

SZÉKHELY

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

TELEFON

+36 72 239 655

E-MAIL

info@gandhikft.hu