Bemutatkozás

Székhely: 7629 Pécs, Komjáth A .u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail:  info@gandhikft.hu

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: info@gandhikft.hu

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2011. július 29-én alapították azzal a céllal, hogy megvalósítsa elődje, a Gandhi Gimnázium Közalapítvány céljait, tovább vigye annak munkáját, ellássa feladatait, vagyis fenntartsa és üzemeltesse, a pécsi székhelyű Gandhi Gimnázium és Kollégiumot, amely Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, amely immár több mint két évtizede végzi oktató-nevelő tevékenységét. 

A Társaság 2015-2016. évben EU-s pályázati forrásból felújította a kezelésében lévő ingatlanok jelentős részét, átalakította és oktatási tevékenység végzésére alkalmassá tette az iskola épületében található raktár-kiszolgáló helyiségeket és kialakította a működtetésükhöz szükséges infrastruktúrát.

Az elkészült beruházást követően a Társaság előző években megfogalmazott fejlesztési irányait és a felzárkózás politikában betöltendő szerepvállalása jelentősen megnőtt azzal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával létrejött Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) működtetése is bekerült feladatai közé.

A Társaság kiemelt feladata, hogy a Gimnáziummal karöltve segítse a nyitott szellemű, a tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok társadalmi érvényesülését, hátrányos helyzetből való kitörését, valamint a nemzetiségek értékeinek megőrzését és továbbéltetését. Legfőbb célként tűzte zászlajára, hogy egy innovatív, európai viszonylatban is elismert roma nemzetiségi módszertani iskolát és módszertani központot működtessen.

A Társaság 100%-ban a Magyar Állam tulajdona, a tulajdonosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

Mahatma Gandhi

Pécsi egységünk

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társág székhelye a Pécs Komját Aladár u. 5. szám alatt található.

A Társaság tulajdonát képezi továbbá a Pécs Dobó István u. 91. szám alatt található ingatlan, azaz az iskola épülete, amelyben a gimnáziumi oktatás folyik, valamint itt kapott helyet a NeRok központi egysége, amely a Kreatív Digitális Információs és Alkotóközpont háromdimenziós technikát (Leonar3do 3D) alkalmazó bemutató-oktató termet, egy 28 fős nyelvi labort, valamint egy videó- és hangstúdiót foglal magába, továbbá ebben az épületben található az intézmény sportcsarnoka is. Az ingatlanok megközelíthetősége jó, a parkolás mind a kollégium, mind az iskola tekintetében biztosított. Az ingatlanok alkalmasak nagyobb rendezvények, konferenciák lebonyolítására.

A társaság tulajdonát képezi a Pécs Rákóczi u. 1 szám alatti épületben található iroda is, amely Pécs történelmi belvárosának szélén található. Könnyen megközelíthető a város minden pontjáról, az iroda épülete saját parkolóval rendelkezik.

Vidéki egységeink

 • Komló
  7600 Komló
  Templom tér. 4. bővebben…
 • Alsószentmárton
  7826 Alsószentmárton
  Táncsics u. 20/C. bővebben…
 • Nagynyárád
  7784 Nagynyárád
  Kossuth Lajos u. 5. bővebben…
 • Közhasznú tevékenységeink:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
  • gyermek- és ifjúságvédelem;
  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
  • kulturális tevékenység;
  • kulturális örökség megóvása;
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
  • emberi és állampolgári jogok védelme;
  • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos egyéb tevékenység

Tevékenységeink

 • Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 • Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 • Éttermi, mozgó vendéglátás
 • Rendezvényi étkeztetés
 • Egyéb vendéglátás
 • Hangfelvétel készítése, kiadása
 • Médiareklám
 • Személygépjármű kölcsönzése
 • Gépjárműkölcsönzés (3.5 tonna fölött)
 • Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • Alapfokú oktatás
 • Sport, szabadidős képzés
 • Kulturális képzés
 • n.s egyéb oktatás
 • Oktatást kiegészítő tevékenység
 • Előadó-művészet
 • Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 • Művészeti létesítmények működtetése

SZÉKHELY

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

TELEFON

+36 72 239 655

E-MAIL

info@gandhikft.hu