Munkatársaink:

Kardosné Tanó Ágnes gyógypedagógus

Wessják Viola gyógypedagógus

Dévényi Gabriella
logopédus

 

 

Helyszínek és további információ:

Pécs: Gandhi Gimnázium KHNP Kft. (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.)

Laczi Alexandra
fejlesztes@gandhikft.hu
+36 (20) 274-2824

 

Miben tudunk segíteni?

A sikerélményhez csakis az észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, mozgás, önkifejezés, koncentráció, jó beszéd- és szövegértés együttese révén lehet eljutni. Ehhez nyújtunk segítséget a képességstruktúra felmérését és elemzését követően, kiscsoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásainkon.

A foglalkozások nem helyettesítik az óvodát, de segítenek az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítésében, az óvodai foglalkozások kiegészítéseként. A kisiskolások esetében pedig próbálunk segíteni abban, hogy csökkenjenek a lemaradások.

 

Kiknek ajánljuk a szolgáltatásainkat?

Kisiskolás és óvodás gyerekeknek,

 • akik lemaradással küzdöttek a tanév során, nehézségeik voltak az online oktatásban;
 • akik tanulásmódszertani segítséget igényelnek;
 • akiknek szem-kéz koordináció összerendezetlensége van;
 • akiknek megkésett volt a beszédfejlődése, a kommunikációs készsége gyengébb;
 • figyelem-, koncentráció- és/vagy emlékezet problémák esetén;
 • írás, olvasási, számolási nehézségek észlelésekor;
 • tanulási zavar veszélyeztetettség felmerülésekor (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia);
 • beilleszkedési és magatartási problémák esetén;
 • ha a gyermek még nem iskolaérett.

 

Aki foglalkozásainkat választja

 • heti rendszerességgel;
 • rugalmas időpontban;
 • gyógypedagógus szakemberek vezetésével;
 • egyéni képességekhez igazított órákon, vagy differenciált kiscsoportos munka keretében (max. 6 fő);
 • részképességek fejlesztésével, életkorhoz igazítva tanulhat.

Kiscsoportos foglalkozások:
-Iskolaelőkészítő (nagycsoportos óvodások részére)
-Képességfejlesztő első osztályosok részére
-Képességfejlesztő kisiskolások részére
-Komplex mozgásfejlesztés

Egyéni foglalkozás:
Logopédia (óvodások, kisiskolások részére)

 

Áraink
(2022. február 1-től érvényes visszavonásig):

Általános felmérés:
7.000 Ft/felmérés

Kiscsoportos fejlesztés:
3.500 Ft/fő/óra

Egyéni logopédia fejlesztés:
5000 Ft/fő/óra